Landsbyforeningen
for Jystrup
og omegn
Forside
Helhedsplan
Affaldsplads
Om foreningen
Generalforsamling
Ind-/udmeldelse
Nyhedsmailliste
Regnskab
Bestyrelsen
Vedtægter
Arkiv

Links:
Jystrup-net.dk
Jystrup IF
Søholmscenen
Landsbyforum
Naturskattejagten
Kommunen
Ringsted Nu
Dit Ringsted
Facebook:
Søholmhus
Jystrup
Jystrup Net
Flygtningevenner
Gaudi-Galleriet
Dagsorden for ordinær generalforsamling onsdag den 10. februar 2010
i Gaudi Caféen, Ålbækvej 1, kl. 19.00

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
  Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen til behandling på generalforsamlingen, skal af medlemmerne være indsendt til formanden senest 5 dage inden mødets afholdelse.
  Indkomne forslag vil kunne læses her på jystrup.dk:
  Bestyrelsen foreslår at revidere vedtægterne. Læs her de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter.
 5. Fastsættelse af kontingent.
  Punktet udgår, hvis bestyrelsens ændringsforslag til vedtægterne bliver vedtaget.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er Tommy Johannessen og Jan Vium
 7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
 8. Valg af revisor.
  På valg er Niels Bøgede Andersen
 9. Eventuelt.