Landsbyforeningen
for Jystrup
og omegn
Forside
Helhedsplan
Affaldsplads
Om foreningen
Generalforsamling
Ind-/udmeldelse
Nyhedsmailliste
Regnskab
Bestyrelsen
Vedtægter
Arkiv

Links:
Jystrup-net.dk
Jystrup IF
Søholmscenen
Landsbyforum
Naturskattejagten
Kommunen
Ringsted Nu
Dit Ringsted
Facebook:
Søholmhus
Jystrup
Jystrup Net
Flygtningevenner
Gaudi-Galleriet
Dagsorden for ordinær generalforsamling onsdag den 19. januar 2011
i Mejeriet kl. 21.00

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Indkomne forslag
  Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen til behandling på generalforsamlingen, skal af medlemmerne være indsendt til formanden senest 5 dage inden mødets afholdelse
  Indkomne forslag vil kunne læses her på jystrup.dk
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Anne Camilla Olsson, Bente Meehan og Jens Christian Elle
 6. Valg af bestyrelsessuppleanter
  På valg er Gitte Geist
 7. Valg af revisor
  På valg er Svend Ole Andersen
 8. Eventuelt