Landsbyforeningen
for Jystrup
og omegn
Forside
Helhedsplan
Affaldsplads
Om foreningen
Generalforsamling
Ind-/udmeldelse
Nyhedsmailliste
Regnskab
Bestyrelsen
Vedtægter
Arkiv

Links:
Jystrup-net.dk
Jystrup IF
Søholmscenen
Landsbyforum
Naturskattejagten
Kommunen
Ringsted Nu
Dit Ringsted
Facebook:
Søholmhus
Jystrup
Jystrup Net
Flygtningevenner
Gaudi-Galleriet

Ordinær generalforsamling

Mandag den 28. januar 2013 kl. 19:30 i Mejeriet, Ålbækvej 2, 4174 Jystrup

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Indkomne forslag
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde mindst 5 dage før generalforsamlingen
  Bestyrelsen foreslår at ændre de nuværende vedtægter til de tidligere
 5. Hvis bestyrelsens forslag vedtages skal dette punkt behandles:
  Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges for 2 år og afgår med halvdelen hvert år
  Anne Camilla Olsson, Bente Mehan og Jens Christian Elle er på valg og modtager genvalg
 7. Valg af bestyrelsessuppleant(er), der vælges for 1 år
  På valg er Gitte Geist
 8. Valg af revisor. Foreningens 2 revisorer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 1 hvert år
  På valg er Svend Ole Andersen
 9. Eventuelt

Foreningen serverer kaffe, vand og kage.

Vi håber at se jer :-)

--
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Nyt og debat

Kære jystruppere, Foråret står for døren og skovens dyr er godt igang med kurmageriet. Under en skovtur i vores dejlige skov, slog vi et smut forbi en grævlingegrav og så en hund spæne fra hullet og udenfor lå en død grævlingeunge. Husk derfor en snor i hunden (som færdselsreglerne også siger) når I lufter jer selv og jeres hund i vores skønne skov. Det er særligt vigtigt her i forårsperioden, hvor de yngler. Mange hilsner fra Elmer og Freia