Landsbyforeningen
for Jystrup
og omegn
Forside
Helhedsplan
Affaldsplads
Om foreningen
Generalforsamling
Ind-/udmeldelse
Nyhedsmailliste
Regnskab
Bestyrelsen
Vedtægter
Arkiv

Links:
Jystrup-net.dk
Jystrup IF
Søholmscenen
Landsbyforum
Naturskattejagten
Kommunen
Ringsted Nu
Dit Ringsted
Facebook:
Søholmhus
Jystrup
Jystrup Net
Flygtningevenner
Gaudi-Galleriet
Landsbyforeningen for Jystrup og omegn

Ordinær generalforsamling

Onsdag den 29. januar 2014 kl. 20:00 i Mejeriet, Ålbækvej 2, 4174 Jystrup

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Indkomne forslag
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde mindst 5 dage før generalforsamlingen
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges for 2 år og afgår med halvdelen hvert år
  På valg er Betina Dybbroe, Johannes Lund, René la Cour Sell og Tommy Johannessen
 7. Valg af bestyrelsessuppleant(er), der vælges for 1 år
  På valg er Jens Nelmark og Leif Gredal
 8. Valg af revisor. Foreningens 2 revisorer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 1 hvert år
  På valg er Niels Bøgede Andersen
 9. Eventuelt

Foreningen serverer kaffe, vand og kage.

Vi forventer at slutte senest kl. 22.

Generalforsamlingen er kun for medlemmer, men det er nemt og gratis at melde sig ind her

Vi håber at se jer :-)

--
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Nyt og debat

Kære jystruppere, Foråret står for døren og skovens dyr er godt igang med kurmageriet. Under en skovtur i vores dejlige skov, slog vi et smut forbi en grævlingegrav og så en hund spæne fra hullet og udenfor lå en død grævlingeunge. Husk derfor en snor i hunden (som færdselsreglerne også siger) når I lufter jer selv og jeres hund i vores skønne skov. Det er særligt vigtigt her i forårsperioden, hvor de yngler. Mange hilsner fra Elmer og Freia