Landsbyforeningen
for Jystrup
og omegn
Forside
Helhedsplan
Affaldsplads
Om foreningen
Generalforsamling
Ind-/udmeldelse
Nyhedsmailliste
Regnskab
Bestyrelsen
Vedtægter
Arkiv

Links:
Jystrup-net.dk
Jystrup IF
Søholmscenen
Landsbyforum
Naturskattejagten
Kommunen
Ringsted Nu
Dit Ringsted
Facebook:
Søholmhus
Jystrup
Jystrup Net
Flygtningevenner
Gaudi-Galleriet

Dagsorden for ordinær generalforsamling

Torsdag den 29. januar 2015 kl. 20:00 i Mejeriet, Ålbækvej 2, 4174 Jystrup

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  Læs regnskabet her
 4. Indkomne forslag
  Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægterne.
  Andre forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. januar 2015.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år
  På valg er Jens Christian Elle, Anne Camilla Olsson, Bente Meehan og Betina Dybbroe.
 7. Valg af bestyrelsessuppleanter, der vælges for 1 år
  På valg er Jens Nelmark, Leif Gredal og Eva Skov.
 8. Valg af revisor, der vælges for 2 år
  På valg er Svend Ole Andersen
 9. Eventuelt