Landsbyforeningen
for Jystrup
og omegn
Forside
Helhedsplan
Affaldsplads
Om foreningen
Generalforsamling
Ind-/udmeldelse
Nyhedsmailliste
Regnskab
Bestyrelsen
Vedtægter
Arkiv

Links:
Jystrup-net.dk
Jystrup IF
Søholmscenen
Landsbyforum
Naturskattejagten
Kommunen
Ringsted Nu
Dit Ringsted
Facebook:
Søholmhus
Jystrup
Jystrup Net
Flygtningevenner
Gaudi-Galleriet
i Landsbyforeningen for Jystrup & Omegn Onsdag d. 10 februar kl. 20.45 i Gaudi Cafe & Galleri, Ålbækvej 1 Generalforsamling Vær med til at præge din landsby De mange muligheder for sport og kultur, de gode fester og det rare sammenhold i Jystrup, bliver båret af én enkelt ressource - de mennesker, der bor her. Jo flere, der bidrager med gode ideer og engagement, jo sjovere og bedre bliver Jystrup at bo i for børn, unge, voksne og ældre. Hvad laver Landsbyforeningen? Alle landsbyerne i kommunen har en eller anden form for borgerforening, der tager sig af de mere almene forhold. Her i Jystrup hedder den Landsbyforeningen og vi samarbejder med de andre landsbyer i kommunen om at skabe bedst mulige forhold for vores landsbyer. Under overskriften ’Et Aktivt Jystrup’ tager vi også med jævne mellemrum initiativ til at holde netværksmøde mellem Jystrups mange foreninger og grupper Endelig søsætter vi også egne projekter. For tiden arbejder vi med et skovprojekt, der gerne skulle give bedre rammer for friluftsliv, idrætsliv og læring i skoven. Vi forsøger også at komme videre med ’Jystrup bevæger sig’ og planerne om at give idrætsområdet et ordentligt løft. Endelig har vi i 2010 ambitioner om at få udarbejdet et ønskekatalog for Jystrup, hvor alle de ideer og forslag til forandringer vi hver i sær kan komme op med beskrives. Vi håber på den måde at kunne skabe bedre mulighed for at folk, der interesserer sig for bestemte sager (trafiksikkerhed, delebilsordning, madklub osv) kan finde hinanden og virkeliggøre ideerne sammen. På den kommende generalforsamling har vi stillet forslag om at alle borgere i vores to sogne automatisk er medlemmer af Landsbyforeningen i stedet for den nuværende ordning hvor man skal betale kontingent og aktivt forny sit medlemskab hvert år. I stedet vil vi opfordre vores nye medlemmer til at betale støttebidrag til Landsbyforeningen. (reg.nr. 4955 kontonr. 3528037704 ) Som noget nyt vi forventer vi også snarest at starte med at sende et elektronisk nyhedsbrev til alle der abonnerer herpå. Tilmeld dig på www.jystrup.dk LANDSBYFORENINGEN FOR JYSTRUP & OMEGN Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Indkomne forslag Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen til behandling på generalforsamlingen, skal af medlemmerne være indsendt til formanden senest fem dage inden mødets afholdelse. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år og afgår med henholdsvis 2 og 3 medlemmer årligt. I år er Tommy Johannessen og Jan Vium på valg. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter. Suppleanter vælges for 1 år. 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Forslag sendes til Jens Christian Elle, Lillevangsvej 8, 4174 Jystrup eller på mail til ljo@jystrup.dk mvh. bestyrelsen er det glade, smittende budskab fra Carsten Sommerskov. Midt i en tid hvor et af de hyppigste ord i sproget er ”økonomikrise” underviser han i modgiften: Positiv tænkning, konstruktivitet, sund fornuft, arbejdsglæde, trivsel og succes. Trænger du til en energiopladning, er plaget af stress, store forandringer, modløshed eller lignende, eller ønsker du inspiration til en mere konstruktiv hverdag, så er her et rigtigt godt bud på et dynamisk, humoristisk og spændende foredrag. Vil du være sikker på en siddeplads så tilmeld dig på: tilmeld@jystrup.dk Foredrag: Tank op - tænk positivt Carsten Sommerskov leverer konkrete værktøjer, der virker og har i 20 år inspireret til en gladere hverdag med mere energi. Og så bor han i Jystrup Onsdag d. 10 februar kl. 19.00 i Gaudi Cafe & Galleri, Ålbækvej 1