Landsbyforeningen
for Jystrup
og omegn
Forside
Helhedsplan
Affaldsplads
Om foreningen
Generalforsamling
Ind-/udmeldelse
Nyhedsmailliste
Regnskab
Bestyrelsen
Vedtægter
Arkiv

Links:
Jystrup-net.dk
Jystrup IF
Søholmscenen
Landsbyforum
Naturskattejagten
Kommunen
Ringsted Nu
Dit Ringsted
Facebook:
Søholmhus
Jystrup
Jystrup Net
Flygtningevenner
Gaudi-Galleriet

Referat fra ordinær generalforsamling 2008

 1. Dirigent: Jan Vium
 2. Formandens beretning (den har jeg liggende)
  Leif supplerede omkring vores rolle i relation til LAG / Landsbyforeningerne
 3. Det ureviderede regnskab blev fremlagt.
  Regnskabet kan først godkendes når det er blevet revideret.
  Bemærkninger om de små renteindtægter
 4. Ingen egentlige indkomne forslag, men drøftelse af tre emner
  1. Tommy rejste en problematik omkring skiltning i Valsølille og fejl i GPS-kortene
  2. Vi talte om at vi med baggrund i det sidste EAJ møde, de tidligere snakke om Landsbyforeningens rolle i relation til EAJ at tage en beslutning på førstkomne bestyrelsesmøde om at påtage os rollen som organisator af den mellemfolkelige dialog i Jystrup og omegn. Herudover var ideen med at få lavet lidt systematisk interessekoordination borgerne i mellem oppe at vende. Vi talte om at ændre navnet på foreningen til Landsbyforeningen for Jystrup og omegn.
  3. Undertegnede kom med en ide om at undersøge muligheden for at det lokalplansforberedende arbejde i forbindelse med kommende udstykninger i Jystrup kunne ske i regi af et Jystrup selskab forpligtiget på at bruge provenuet til almennyttige formål i Jystrup og omegn. Jan fortalte om noget lignende i Gyrstinge.
 5. Det kommende års kontingent forbliver uændret. Kontingentet holdes uændret på 60 kr. pr. person og 100 kr. pr husstand.
 6. Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges for to år af gangen. I år er Leif Gredal, Lone Ulholm og Hannah Ø. Ring på valg. Lone Ulholm og Hannah Ø. Ring ønsker ikke genvalg. Leif Gredal fortsætter og Jan Vium, Tommy Johannesen er valgt til bestyrelsen. Vi takkede Hannah for hendes store arbejde i foreningen og beklagede at vi ikke havde fået købt den store buket blomster hun fortjente.
 7. Torben M. Klausen vælges som suppleant
 8. Ved en fejl blev vores kære revisorer ikke direkte inviteret til generalforsamlingen, men vi regner med at de begge vil fortsætte. I såfald er Niels Bøgede Andersen foreningens revisor frem til næste generalforsamling
 9. Evt
Referent: Jens Christian Elle