Landsbyforeningen
for Jystrup
og omegn
Forside
Helhedsplan
Affaldsplads
Om foreningen
Generalforsamling
Ind-/udmeldelse
Nyhedsmailliste
Regnskab
Bestyrelsen
Vedtægter
Arkiv

Links:
Jystrup-net.dk
Jystrup IF
Søholmscenen
Landsbyforum
Naturskattejagten
Kommunen
Ringsted Nu
Dit Ringsted
Facebook:
Søholmhus
Jystrup
Jystrup Net
Flygtningevenner
Gaudi-Galleriet
Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 25. april 2009
i Gaudi Caféen, Ålbækvej 1, kl. 16.45

 1. Valg af dirigent.
  Tommy Johannessen blev valgt.
 2. Formandens beretning.
  Jens Christian aflagde sin beretning
 3. Det reviderede regnskab blev fremlagt.
  Læs regnskabet her
  Regnskabet blev godkendt.
 4. Indkomne forslag.
  Bestyrelsen foreslog at revidere vedtægterne. Forslaget blev vedtaget. Læs her de tidligere vedtægter og de nye vedtægter.
 5. Fastsættelse af kontingent.
  Bestyrelsen foreslog enhedskontingent på 100 kr/medlem.
  Forslaget blev vedtaget.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Leif Gredal og Jens Würtz er trådt tilbage i årets løb.
  På valg var Jens Christian Elle, der blev genvalgt for 2 år.
  Nyvalgt ligeledes for 2 år blev Anne Camilla Olssen og Bente Meehan.
 7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
  Torben Klausen er trådt tilbage i årets løb.
  Der blev ikke valgt ny bestyrelsessuppleant.
 8. Valg af revisor.
  Svend Ole Andersen blev genvalgt.
 9. Eventuelt.

 10. Landsbyforeningens engagementer i Sct.Hans festen, forårsfesten og Brugsens fødselsdag blev drøftet.