Landsbyforeningen
for Jystrup
og omegn
Forside
Helhedsplan
Affaldsplads
Om foreningen
Generalforsamling
Ind-/udmeldelse
Nyhedsmailliste
Regnskab
Bestyrelsen
Vedtægter
Arkiv

Links:
Jystrup-net.dk
Jystrup IF
Søholmscenen
Landsbyforum
Naturskattejagten
Kommunen
Ringsted Nu
Dit Ringsted
Facebook:
Søholmhus
Jystrup
Jystrup Net
Flygtningevenner
Gaudi-Galleriet
Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 10. februar 2010
i Gaudi Caféen, Ålbækvej 1, kl. 21.00

Man startede men en runde hvor de 16 deltagere præsenterede sig.
 1. Valg af dirigent.
  Anne Camilla Olsson blev valgt.
 2. Formandens beretning.
  Jens Christian aflagde beretningen
  Efter beretningen blev drøftet:
  jystrup.dk
  Flere foreninger til Brugsens fødselsdag.
  Landsbyforeningerne
  Biblioteksrådet
 3. Det reviderede regnskab blev fremlagt.
  Læs regnskabet her
  Regnskabet blev godkendt.
 4. Indkomne forslag.
  Bestyrelsen foreslog at revidere vedtægterne.
  Det blev drøftet:
  Om man kan melde sig ud ?
  Om man kan have medlemmer, der ikke selv har villet det ?
  Forslaget blev vedtaget.
  Læs her de tidligere vedtægter og de nye vedtægter.
 5. Fastsættelse af kontingent.
  Punktet bortfaldt.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Tommy Johannesse og Jan Vium blev genvalgt.
  Bettina Dybbroe og Jens Stanek blev nyvalgt
 7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
  Gitte Geist blev valgt til suppleant.
 8. Valg af revisor.
  Niels Bøgede Andersen blev genvalgt.
 9. Eventuelt.
  Forskelligt blev drøftet, blandt andet cykelstier.