Landsbyforeningen
for Jystrup
og omegn
Forside
Helhedsplan
Affaldsplads
Om foreningen
Generalforsamling
Ind-/udmeldelse
Nyhedsmailliste
Regnskab
Bestyrelsen
Vedtægter
Arkiv

Links:
Jystrup-net.dk
Jystrup IF
Søholmscenen
Landsbyforum
Naturskattejagten
Kommunen
Ringsted Nu
Dit Ringsted
Facebook:
Søholmhus
Jystrup
Jystrup Net
Flygtningevenner
Gaudi-Galleriet

Referat fra ordinær generalforsamling

Onsdag den 29. januar 2014 kl. 20:00 i Mejeriet, Ålbækvej 2, 4174 Jystrup

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  Bente blev valgt
 2. Bestyrelsens beretning
  Læs den her
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  Læs regnskabet her
  Regnskabet blev godkendt
 4. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
  Der opkræves ikke kontingent for 2014
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges for 2 år og afgår med halvdelen hvert år
  På valg er Betina Dybbroe, Johannes Lund, René la Cour Sell og Tommy Johannessen
  Alle blev genvalgt
 7. Valg af bestyrelsessuppleant(er), der vælges for 1 år
  På valg er Jens Nelmark og Leif Gredal
  Begge blev genvalgt
  Eva Skov blev nyvalgt
 8. Valg af revisor. Foreningens 2 revisorer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 1 hvert år
  På valg er Niels Bøgede Andersen
  Niels blev genvalgt
 9. Eventuelt
  Frederik foreslog at oprette en bagegruppe.
  Eva foreslog at oprette et indkøbsfællesskab
  Begge går videre med idéen

Referent: Tommy