Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling i Landsbyforeningen for Jystrup og omegn

Onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.30 i Stalden, Jystrup Bygade 14, 4174 Jystrup

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Lasse Bremer blev valgt

2. Bestyrelsens beretning
Leif aflagde beretningen, læs den her

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Ingen

5. Fastsættelse af kontingent.
Uændret 0 kr

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges for 2 år og afgår med halvdelen hvert år
Tommy Johannessen, Johannes Lund og Jens Nelmark blev genvalgt.

7. Valg af bestyrelsessuppleant(er), der vælges for 1 år
Eva Skov og Nanna Engberg Kristensen blev genvalgt.

8. Valg af revisor. Foreningens 2 revisorer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 1 hvert år
Niels Bøgede Andersen blev genvalgt.

9. Eventuelt
Intet


Ref: Tommy