Referat fra Generalforsamling i Landsbyforeningen for Jystrup og omegn.

Mandag den 22. januar kl. 19:00 i aktivitetshuset, Skjoldenæsvej 65.

Mødet indledtes med at vores lokale ejendomsmægler Finn Høgsbjerg fortalte om udviklingen i huspriserne og liggetider i vores område. Der var også tid til at stille spørgsmål.

Selve generalforsamlingen startede ca. kl. 19:30.

Dagordenen:

1. Valg af dirigent.
Lasse Bremer blev valgt som dirigent.
Tommy Johannessen blev valgt til referent.

2. Bestyrelsens beretning.
Tommy Johannessen aflagde beretningen og fortalte bl.a. om:
Bredbåndspulje
Klyngesamarbejdet og stormødet i går
Haveaffaldspladsen og ueningheden og aflysningen af den - og medfølgende dårlige stemning i bestyrelsen
Møde med kommunen om markedsføring af landdistrikterne
Badebroen og Jens Chr. reparation
Flygtninge overtaget af flygtningegruppen
Ringsted kommune på touné i lokalrådene og møde med Landsbyforeningen
Valgmøde op til kommunevalget på skolen
Byskilte til Valsølille

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag.
Ingen

5. Fastsættelse af kontingent.
Forslag om kontingent på 100 kr om året blev nedstemt.
Kontingentet er dermed fortsat 0 kr /år.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Jens Christian Elle, Jens Nelmark, Johannes Lund og Tommy Johannessen. Ingen af dem ønskede at fortsætte.
Niels Bruun de Neergaard og Bente Meehan ønskede heller ikke at fortsætte.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Laurits Østergaard, Lars Rasmussen og Torben Justesen.

7. Valg af bestyrelsessuppleant(er), der vælges for 1 år.
Valgt blev Lars Mortensen og Eva Skov.

8. Valg af revisor.
På valg var Niels Bøgede Andersen, der ikke genopstillede.
Valgt blev Jens Østergaard

9. Eventuelt.
Bestyrelsen blev opfordret til at få opsat blå byskilte om de øvrige små landsbyer.
Bestyrelsen blev opfordret til at få ryddet op i de flere hjemmesider og facebookgrupper for Jystrup.
Bestyrelsen blev opfordret til at sørge for at alle i foreningens område modtager Lokalbladet fra Ringsted.

Ref: Tommy Johannessen