Landsbyforeningen
for Jystrup
og omegn
Forside
Helhedsplan
Affaldsplads
Om foreningen
Generalforsamling
Ind-/udmeldelse
Nyhedsmailliste
Regnskab
Bestyrelsen
Vedtægter
Arkiv

Links:
Jystrup-net.dk
Jystrup IF
Søholmscenen
Landsbyforum
Naturskattejagten
Kommunen
Ringsted Nu
Dit Ringsted
Facebook:
Søholmhus
Jystrup
Jystrup Net
Flygtningevenner
Gaudi-Galleriet

Natteravnsordning i Jystrup

Der er møde på mandag hvor vi planlægger sommerens vagter.

Mødet er mandag den 21. juni 2010 kl. 17.00 foran aktivitetshuset

Området omkring badestedet og aktivitetshuset har, gennem de sidste mange somre, været mødestedet for unge fra Jystrup og omegn.
Det er skønt, at de har så dejligt et sted at samles.
De sidste par år har desværre været præget af hærværk, bil- og knallertkørsel i skoven, henkast af affald, knuste flasker og afbrænding og ødelæggelse af friske træer.
Ydermere har der været tyveri i aktivitetshuset og skolen. Der er også rygter om salg af stoffer.
Skjoldenæsholm skovbrug, som ejer badestedet, er ved at give op og har været i klammeri med de unge ved flere lejligheder. Blandt andet derfor er der sat stop for udbringning af sand til badestedet

Nu ligger udfordringen hos os jystrupborgere. Vi skal handle på problemet, hvis vi vil bevare vores dejlige badested og få andre skovprojekter realiseret, der kan forbedre forholdene både ved badestedet og i skoven.
Landsbyforeningen i Jystrup har derfor taget initiativ til en natteravnsordning som forventes at forløbe i sommeren 2010

Budskab

Vi elsker vores badested og vi er glade for, at unge kan bruge det som fristed og mødested :-)

Hjælp os med at beholde det.

 • Lad være med at køre hértil i bil eller knallert
 • Lad være med at efterlade affald
 • Lad være med at brænde frisk træ af

Formål med natteravnsordningen

 • At komme i dialog med de unge og få dem til at hjælpe med at informere om situationen
 • At gøre de unge klart at de meget gerne må bruge stedet hvis de passer på det.
 • At natteravnene vil forsøge at gøre badestedet og aktivitetshuset til et tryggere sted at være for de unge.

Hvad gør vi som natteravne?

 • Vi mødes kl. 23 ved aktivitetshuset
 • Vi går min. 3 sammen
 • Vi forsøger at indgå en dialog med de unge, hvor vi er nysgerrige og informerende om vores budskab og ikke formandende overfor de unge.
 • Ved optræk til konflikt forsøger vi at løse det fredeligt
 • Hvis nogen er kørt ind ulovligt i bil på skovvejen ovenfor stranden kan man vælge at gøre opmærksom på det overfor dem der er på stranden, eller forsøge at fotografere nummerpladen for at vi kan registrere om det er de samme og om vi skal henvende os til politiet

HVIDSØ

25 jystruppere troppede i fredags op foran Aktivitetshuset for at drøfte situationen omkring Hvidsø.

Landsbyforeningen forklarede de fremmødte hvorfor der ikke længere kommer sand til badestedet.

Grunden hertil hænger dels sammen med at badestedet ligger i et såkaldt Natura 2000 område, hvor man skal have dispensation til at tilføre området materialer udefra.

Men grunden hertil er også at Skjoldenæsholm Skovbrug ønsker at sende signal om at der ofte er for meget ballade, trusler og hærværk omkring badestedet.

Landsbyforeningen har derfor besluttet at opstarte en natteravnsordning, så vi kan tage hånd om problemerne og udvise den ansvarlighed der skal til for at skabe en god og rar atmosfære ved badestedet.

Denne natteravnsordning er allerede i gang og alle der er interesserde i at deltage kan henvende sig til Anne Camilla Olsson annecamilla68(snabel-a)yahoo.com

Udover natteravnsordningen blev Hvidsøs øjensynligt stadig mere uklare/urene vand drøftet og der var et stærkt ønske om nye målinger af vandkvaliteten så der kan laves sammenligninger med tidligere målinger.

Efter mødet var tiden kommet til at få renset badestedet og selvom vi ikke havde de sædvanlige 13 tons sand at fordele fik vi alligevel givet den en skalle.


HVIDSØ HVAD NU ?

Hvorfor kommer der ikke mere nyt sand?
Kommer der en ny badebro?
Bliver søen stadig mere uklar og uren?
- og hvad kan vi gøre ved det?
Skal vi oprette en natteravnsordning, der holder øje med badestedet og aktivitetshuset ?

Landsbyforeningen inviterer til fyraftensarrangement
fredag den 4. juni kl. 17.00 ved Aktivitetshuset

Der vil være en række korte oplæg om situationen, hvorefter vi griber skovl og rive og gør badestedet pænt. Kl. 19 griller vi ved Aktivitetshuset og Landsbyforeningen giver øl, vand og en spand pølser og salat.