Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 
i anledning af efterfølgende møde med forvaltningen
29/5-17 i aktivitetshuset kl 19:00

Deltagere:  Stef Kock Mogensen, Johannes Lund, Niels Bruun 
de Neergaard, Hanne Kinnerup, Jens Christian Elle, Jens Nelmark og Tommy Johannessen

Afbud fra:  Bente Meehan 

Haveaffaldsplads:
Drøftelse af pladsens placering. 
Snak om en mere miljøvenlig udformning. 
Snak om borgerinddragelse til udformning og placering. 
Evt. placering over for Gyldenløveshøj i skoven vest for vejen. 
De unge fra Østergaard kunne føre tilsyn med pladsen. 

_________________

Kl 20:00

Kommunen deltager med Frank, Thomas, Lone

Præsentation 

Søholmhus.
Orientering
Lokalplan ansøgning skal sendes. 

Skolestien.  
Niels gensender ansøgningen. 

Orientering om planer. 

Haveaffaldspladsen 
Frank undersøger placeringen over for Gyldenløveshøj.
Næste skridt: Møde med Affald+
Frank koordinerer med Jens Christian.

Ref: Tommy