Landsbyforeningen
for Jystrup
og omegn
Forside
Helhedsplan
Affaldsplads
Om foreningen
Generalforsamling
Ind-/udmeldelse
Nyhedsmailliste
Regnskab
Bestyrelsen
Vedtægter
Arkiv

Links:
Jystrup-net.dk
Jystrup IF
Søholmscenen
Landsbyforum
Naturskattejagten
Kommunen
Ringsted Nu
Dit Ringsted
Facebook:
Søholmhus
Jystrup
Jystrup Net
Flygtningevenner
Gaudi-Galleriet

Skal vi have flere STIER i Jystrup?

  • Synes du, at der mangler stier i Jystrup og omegn?
  • Er du også usikker over at sende dine børn af sted på cykel?
  • Synes du, der mangler muligheder for at gå en tur i det åbne land, fordi det hele er ejet af private?

Hvis vi som lokalsamfund ønsker flere stiforbindelser, såvel trafikstier (skolestier) som rekreative stier i naturen, er vi nødt til at presse på og komme med konkrete forslag hertil overfor kommunen. Kommunen har måske ikke så mange penge, men der er puljer og fonde, der giver penge til dén slags. Det kræver bare, at der er nogen, der gør forarbejdet, så…

Hvis du har ideer og holdninger til det med stier, så kom til møde i Mejeriet onsdag den 15/9 kl. 19.30.

På mødet vil repræsentanter for Landsbyforeningens bestyrelse redegøre for kommunens aktuelle stiplaner og for de muligheder for at etablere nye stiruter, som bl.a. ligger i naturbeskyttelseslovens regler om offentlighedens adgang til naturen. Herefter forestiller vi os, at vi vil blive meget konkrete, slå streger på kort og evt. dele os i mindre grupper omkring konkrete stiforslag. Til slut vil vi aftale, hvordan vi kommer videre. Vi forestiller os, at mødet ender ud i, at der dannes en stigruppe, der kan udvikle de forslag til stier, der bliver stillet på mødet, i dialog med kommune og lodsejere.

Vi håber, I møder talstærkt op!

;o) hilsen
Landsbyforeningen for Jystrup og omegn