Valgmøde

på mandag den 23. oktober 2017 kl. 19:00 - 21:30 på

Søholmskolen

I anledning af kommunalvalget i år holder landsbyforeningen valgmøde i gymnastiksalen.

Partierne kommer hver med et kort oplæg og derefter er der cafésnak ved partiernes borde. Der serveres sandwich og drikkevarer.

Partiernes rækkefølge er fundet ved lodtrækning:

F Å B I V Ø C O A

Disse punkter er sendt til partierne forinden:

  • Udvikling af landdistrikterne, herunder Jystrup og særligt Søholmhus
  • Bevarelse af skole og institutioner
  • Kollektiv trafik
  • Klyngedannelser

Vel mødt