Landsbyforeningen
for Jystrup
og omegn
Forside
Helhedsplan
Affaldsplads
Om foreningen
Generalforsamling
Ind-/udmeldelse
Nyhedsmailliste
Regnskab
Bestyrelsen
Vedtægter
Arkiv

Links:
Jystrup-net.dk
Jystrup IF
Søholmscenen
Landsbyforum
Naturskattejagten
Kommunen
Ringsted Nu
Dit Ringsted
Facebook:
Søholmhus
Jystrup
Jystrup Net
Flygtningevenner
Gaudi-Galleriet

Din indsats, vores fremtid

Landsbyforeningen for Jystrup og omegn inviterer til borgermøde den 27. august kl. 19.00 – 21.30 i Søholmskolens gymnastiksal

Hvad er det for en fremtid vi ønsker at skabe, når vi som borgere, holder fri, deltager i aktiviteter eller i sociale arrangementer?

Dagsorden for aftenen er således:

19:00 Velkomst
19:10 Bæredygtigt lokalsamfund ved Carsten Blomberg Hansen, konsulent i landudvikling
19:45 Helhedsplanen og indsatsområderne ved landsbyforeningen
20:00 Pause
20:15 Dannelse og arbejde i grupper for indsatsområderne
20:45 Sammendrag

I landsbyforeningen har der gennem de seneste måneder været en konstruktiv dialog om fremtiden og hvilke projekter der vil blive prioriteret. Der er udvalgt tre indsatsområder som er:

  • Et landsbyhus hvor der er plads til aktiviteter og alle former for møder mellem borgerne i lokalsamfundet. Aktiviteter arrangeret af foreningslivet eller af borgere. I skrivende stund har stort set alle foreninger givet tilsagn om samarbejde og deltagelse i fællesskabet.
    Kommunens ønsker at sælgee ejendommen på Skjoldenæsvej 67 (Søholmhus). Beliggenheden gør grunden attraktiv til et kommende landsbyhus. Da dette er en enestående chance for vores landsby, er dette et meget vigtigt indsatsområde, hvor vi behandler konkrete muligheder for at kunne råde over denne ejendom.
  • Adgangen til naturen prioriteres og med speciel fokus på stisystemer. I første omgang prioriteres skolens sti til skoven, cykelsti til Vigersted og Valsølille, og en sti rundt om Valsølille Sø. Generelt skal der arbejdes for en sikker skolevej, og et udbygget stisystem til nabosamfundene.
  • Det tredje indsatsområde er samarbejdet med institutionerne, som i dette efterår startes med møder om støtte, samarbejde og fastholdelse af skole, børnehave og vuggestue.

Der bliver tillige mulighed for at bringe egne nye indsatsområder på banen. Det kunne f.eks. være:

  • Bosætning, strategi for profilering, styrkelse af indbyggertallet
  • Energioptimering og bæredygtighed, videreførelse af energilandsby prædikatet
  • IT og mobildækning – også uden for Jystrup by, herunder værdien i dette for styrkelse af bosætning
  • Fremdrift for handel og erhverv, nytænkning og profilering
  • Forskønnelse af by og natur, sikre at vores område fremstår pænt og ordentligt, huske miljøet

På mødet skal vi finde de indsatsområder, der kan samle en gruppe, som udtænker sin del af planen.

Vi inviterer alle lokalsamfundets borgere til en inspirerende aften, hvor Jystrup og omegn er på dagsordenen. Derfor en opfordring til, at du tager en snak med naboen og andre du møder frem til den 27. august. Tal om fremtiden og hør hvad andre tænker.

Helhedsplanen for Jystrup og omegn

På den måde bliver vi alle klar til udvikling, og sammen udforme en helhedsplan for Jystrup. En plan der med udgangspunkt i områdets kultur og historie, fastlægger en vision og de strategiske mål for den fremtid, vi alle møder om nogle år.

Vi skal huske, at det er i helhedsplanen, vores muligheder for udvikling, fremdrift og styrkelse af lokalsamfundet ligger. Helhedsplanerne kommer i politisk og administrativt fokus, hvor der tænkes i pæne investeringer. Vores resultater som lokalsamfund afhænger af indholdet i helhedsplanen!

De kommende måneder skal Landsbyforeningen, sammen med jer borgere gennemføre udviklingsprojekter. Projekter som hele lokalsamfundet bakker op om og prioriterer. Derfor er det vigtigt at du og alle i dit netværk deltager, så tag hinanden i hånden og deltag i en informativ aften.

Din indsats

Helhedsplanen er hele lokalsamfundets projekt. Det betyder, at vi alle har et ansvar og mange muligheder for deltagelse. Vi skal ikke lægge skjul på, at der er brug for flere skarpe hjerner og mange hænder, når projekterne skal udføres. Så tænkt gerne over hvilke opgaver du kunne finde motivation og tid til at deltage i. Det er nemlig vigtigt at du bidrager, hvor lysten og erfaringen er størst. Du ved bedst hvor. To timer om måneden har stor værdi, og flere timer har større værdi. Der bliver brug for alle gode kræfter. Deltag også gerne med forslag, idéer og kommentarer på den åbne Blog "Helhedsplan Jystrup" på www.jystrup-net.dk, på www.jystrup.dk eller på Facebook grupperne: Jystrup og Jystrup Net.

Vel mødt til aftenen den 27. august, hvor vores fremtid besluttes og planlægges.

Og nyd så ellers vores nye Jystrup hæfte fra os til dig.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Landsbyforeningen for Jystrup og omegn