Støt Landsbyforeningen som medlem
Navn:


Adresse:


Telefon:


E-mail:


Medlemskabet er kontingentfrit
Hvis der i fremtiden indføres kontingentbetaling ophører dit medlemskab automatisk hvis du ikke betaler kontingentet


Støttebidrag modtages med tak på konto 2520-6891278908