Landsbyforeningen
for Jystrup
og omegn
Forside
Helhedsplan
Affaldsplads
Om foreningen
Generalforsamling
Ind-/udmeldelse
Nyhedsmailliste
Regnskab
Bestyrelsen
Vedtægter
Arkiv

Links:
Jystrup-net.dk
Jystrup IF
Søholmscenen
Landsbyforum
Naturskattejagten
Kommunen
Ringsted Nu
Dit Ringsted
Facebook:
Søholmhus
Jystrup
Jystrup Net
Flygtningevenner
Gaudi-Galleriet

Landsbyforeningen for Jystrup og omegn regnskab 2008-2009

[ Regnskab - Bilag ]

Detaljeret
KontoDato/kontiBilagTekstKr.
1 Drift
11  
12 Indtægter
13 Kontingenter
132009-03-3017 husstandskontingenter -700,00
132009-03-3012 personlige kontingenter -120,00
13I altKontingenter -820,00
14 Renter
142008-12-311Bankrente -19,12
142008-12-311Bankrente -49,61
14I altRenter -68,73
15 Tilskud
152008-08-211Kommunalt tilskud -10.000,00
152008-12-291Kommunalt tilskud -10.000,00
15I altTilskud -20.000,00
161*Indtægter i alt -20.888,73
20  
21 Omkostninger
23 Gebyrer
232008-06-301Bank gebyr 85,00
232008-06-305Bank gebyr 5,00
232008-09-301Bank gebyr 75,00
232008-12-311Bank gebyr 75,00
23I altGebyrer 240,00
24 Aktiviteter
2408Leje af borde 450,00
242008-04-216Indløst check forårsfesten 10.000,00
242008-04-293Gave Lone U. 350,00
242008-05-154Lokalbladet Ringsted 1.180,00
242008-07-025Tilbagebetalt forårsfesten -10.000,00
242008-08-1513Kontorartikler 179,75
242008-08-1914Foldere til omdeling 2.821,25
242008-11-247Søholmskolen 7. klasse for omdeling 2.000,00
242008-11-249Kaffe og vand 268,45
242008-11-2410Køb af festtelt 4.598,00
242008-11-2411Gave til Trine Testman 450,00
242008-11-2412Møde 17/11 191,70
24I altAktiviteter 12.489,15
282*Omkostninger i alt 12.729,15
291* 2*Driftsresultat -8.159,58
30  
5 Status
51  
6 Aktiver
61 Danske Bank forenings giro
612008-04-01 Beholdning primo giro 17.403,95
612008-04-293Gave Lone U. -350,00
612008-05-154Lokalbladet Ringsted -1.180,00
612008-06-301Bank gebyr -85,00
612008-08-211Kommunalt tilskud 10.000,00
612008-09-301Bank gebyr -75,00
612008-12-291Kommunalt tilskud 10.000,00
612008-12-311Bankrente 49,61
612008-12-311Bank gebyr -75,00
612009-01-30 Overført til Jens Christian -3.001,00
612009-02-01 Kassebeholdning indsat 53,00
612009-03-3017 husstandskontingenter 700,00
612009-03-3012 personlige kontingenter 120,00
61I altDanske Bank forenings giro 33.560,56
62 Danske bank privat konto
6208Leje af borde -450,00
622008-04-01 Beholdning primo bank 10.913,75
622008-04-216Indløst check forårsfesten -10.000,00
622008-06-305Bank gebyr -5,00
622008-07-025Tilbagebetalt forårsfesten 10.000,00
622008-11-247Søholmskolen 7. klasse for omdeling -2.000,00
622008-11-249Kaffe og vand -268,45
622008-11-2410Køb af festtelt -4.598,00
622008-11-2411Gave til Trine Testman -450,00
622008-11-2412Møde 17/11 -191,70
622008-12-311Bankrente 19,12
62I altDanske bank privat konto 2.969,72
63 Kassebeholdning
632008-04-01 Kassebeholdning primo 53,00
632009-02-01 Kassebeholdning indsat -53,00
63I altKassebeholdning 
696*Aktiver i alt 36.530,28
7  
8 Passiver
81 Skyldige omkostninger
812008-08-1513Kontorartikler -179,75
812008-08-1914Foldere til omdeling -2.821,25
812009-01-30 Overført til Jens Christian 3.001,00
81I altSkyldige omkostninger 
86 Egenkapital
862008-04-01 Beholdning primo giro -17.403,95
862008-04-01 Beholdning primo bank -10.913,75
862008-04-01 Kassebeholdning primo -53,00
86I altEgenkapital -28.370,70
881* 2*Årets resultat -8.159,58
891* 2* 8*Passiver i alt -36.530,28
9  
99*