Landsbyforeningen
for Jystrup
og omegn
Forside
Helhedsplan
Affaldsplads
Om foreningen
Generalforsamling
Ind-/udmeldelse
Nyhedsmailliste
Regnskab
Bestyrelsen
Vedtægter
Arkiv

Links:
Jystrup-net.dk
Jystrup IF
Søholmscenen
Landsbyforum
Naturskattejagten
Kommunen
Ringsted Nu
Dit Ringsted
Facebook:
Søholmhus
Jystrup
Jystrup Net
Flygtningevenner
Gaudi-Galleriet

Landsbyforeningen for Jystrup og omegn regnskab 2008-2009

[ Detaljer - Bilag ]

Regnskab
 Kr.
Drift
 
Indtægter
Kontingenter -820,00
Renter -68,73
Tilskud -20.000,00
Indtægter i alt -20.888,73
 
Omkostninger
Gebyrer 240,00
Aktiviteter 12.489,15
Omkostninger i alt 12.729,15
Driftsresultat -8.159,58
 
Status
 
Aktiver
Danske Bank forenings giro 33.560,56
Danske bank privat konto 2.969,72
Kassebeholdning 
Aktiver i alt 36.530,28
 
Passiver
Skyldige omkostninger 
Egenkapital -28.370,70
Årets resultat -8.159,58
Passiver i alt -36.530,28