Landsbyforeningen
for Jystrup
og omegn
Forside
Helhedsplan
Affaldsplads
Om foreningen
Generalforsamling
Ind-/udmeldelse
Nyhedsmailliste
Regnskab
Bestyrelsen
Vedtægter
Arkiv

Links:
Jystrup-net.dk
Jystrup IF
Søholmscenen
Landsbyforum
Naturskattejagten
Kommunen
Ringsted Nu
Dit Ringsted
Facebook:
Søholmhus
Jystrup
Jystrup Net
Flygtningevenner
Gaudi-Galleriet

Landsbyforeningen for Jystrup og omegn regnskab 2009

[ Regnskab - Detaljer - Bilag ]

Regnskab
 Kr.
Drift
 
Indtægter
Kontingenter -360,00
Renter -12,69
Tilskud -21.875,00
Indtægter i alt -22.247,69
 
Omkostninger
Gebyrer 305,00
Aktiviteter 940,00
Omkostninger i alt 1.245,00
Driftsresultat -21.002,69
 
Status
 
Aktiver
Danske Bank forenings giro 54.563,10
Danske bank privat konto 2.969,87
Kassebeholdning 
Aktiver i alt 57.532,97
 
Passiver
Egenkapital -36.530,28
Årets resultat -21.002,69
Passiver i alt -57.532,97