Landsbyforeningen
for Jystrup
og omegn
Forside
Helhedsplan
Affaldsplads
Om foreningen
Generalforsamling
Ind-/udmeldelse
Nyhedsmailliste
Regnskab
Bestyrelsen
Vedtægter
Arkiv

Links:
Jystrup-net.dk
Jystrup IF
Søholmscenen
Landsbyforum
Naturskattejagten
Kommunen
Ringsted Nu
Dit Ringsted
Facebook:
Søholmhus
Jystrup
Jystrup Net
Flygtningevenner
Gaudi-Galleriet

Landsbyforeningen for Jystrup og omegn regnskab 2010

[ Regnskab - Detaljer - Bilag ]

Detaljeret
KontoDato/kontiBilagTekstKr.
1 Drift
11  
12 Indtægter
13 Kontingenter
132010-02-1238Husstandskontingent -100,00
13I altKontingenter -100,00
14 Renter
15 Tilskud
161*Indtægter i alt -100,00
20  
21 Omkostninger
23 Gebyrer
232010-02-0334Bank gebyr 25,00
232010-02-0535Højdepunktet 2010 700,00
232010-02-0536Højdepunktet 2009 700,00
232010-02-2639Bank gebyr 55,00
232010-03-0459Porto 84,50
232010-03-3140Bank gebyr 25,00
232010-04-3043Bank gebyr 25,00
232010-05-0644Kontingent landsbyforeningerne 600,00
232010-05-3145Bank gebyr 25,00
232010-06-3047Bank gebyr 25,00
232010-07-3050Gank gebyr 25,00
232010-08-3142Bank gebyr 25,00
23I altGebyrer 2.314,50
24 Aktiviteter
242010-01-1256Generalforsamling kage 89,00
242010-02-0155Omdeling nyhedsbrev 800,00
242010-02-0158Kopipapir nyhedsbrev 78,00
242010-02-1737Generalforsamling kage m.m. 800,00
242010-04-2241Købt jystrup.dk 2.040,00
242010-04-2642Udbetalt forårsfesten 10.000,00
242010-04-2757Kage skovforeningsmøde 34,00
242010-06-1046Indbetalt forårsfesten -10.000,00
242010-07-0849Badestedsarrangement 1.714,00
242010-09-2353Stimøde kage m.m. 246,70
242010-09-2954Mejeriet lån stimøde 300,00
242010-12-0660Stimøde kage m.m. 670,90
242011-01-1662Foredrag generalforsamling 4.000,00
24I altAktiviteter 10.772,60
282*Omkostninger i alt 13.087,10
291* 2*Driftsresultat 12.987,10
30  
5 Status
51  
6 Aktiver
61 Danske Bank forenings giro
612010-01-0161Beholdning primo giro 54.563,10
612010-02-0334Bank gebyr -25,00
612010-02-0535Højdepunktet 2010 -700,00
612010-02-0536Højdepunktet 2009 -700,00
612010-02-1238Husstandskontingent 100,00
612010-02-1737Generalforsamling kage m.m. -800,00
612010-02-2639Bank gebyr -55,00
612010-03-3140Bank gebyr -25,00
612010-04-2241Købt jystrup.dk -2.040,00
612010-04-2642Udbetalt forårsfesten -10.000,00
612010-04-3043Bank gebyr -25,00
612010-05-0644Kontingent landsbyforeningerne -600,00
612010-05-3145Bank gebyr -25,00
612010-06-1046Indbetalt forårsfesten 10.000,00
612010-06-3047Bank gebyr -25,00
612010-07-0848Udlæg Jens Christian -996,50
612010-07-3050Gank gebyr -25,00
612010-08-3142Bank gebyr -25,00
612010-09-2352Overført mellem konti -48.349,90
612010-09-2353Stimøde kage m.m. -246,70
61I altDanske Bank forenings giro 
62 Danske bank konto
622010-01-0161Beholdning primo bank 2.969,87
622010-07-0849Badestedsarrangement -1.714,00
622010-09-2352Overført mellem konti 48.349,90
622010-09-2954Mejeriet lån stimøde -300,00
622010-12-0660Stimøde kage m.m. -670,90
62I altDanske bank konto 48.634,87
63 Kassebeholdning
632010-01-01 Kassebeholdning primo 
63I altKassebeholdning 
696*Aktiver i alt 48.634,87
7  
8 Passiver
81 Skyldige omkostninger
812010-01-1256Generalforsamling kage -89,00
812010-02-0155Omdeling nyhedsbrev -800,00
812010-02-0158Kopipapir nyhedsbrev -78,00
812010-03-0459Porto -84,50
812010-04-2757Kage skovforeningsmøde -34,00
812010-07-0848Udlæg Jens Christian 996,50
812011-01-1662Foredrag generalforsamling -4.000,00
81I altSkyldige omkostninger -4.089,00
86 Egenkapital
862010-01-01 Kassebeholdning primo 
862010-01-0161Beholdning primo giro -54.563,10
862010-01-0161Beholdning primo bank -2.969,87
86I altEgenkapital -57.532,97
881* 2*Årets resultat 12.987,10
891* 2* 8*Passiver i alt -48.634,87
9  
99*Balance