Landsbyforeningen
for Jystrup
og omegn
Forside
Helhedsplan
Affaldsplads
Om foreningen
Generalforsamling
Ind-/udmeldelse
Nyhedsmailliste
Regnskab
Bestyrelsen
Vedtægter
Arkiv

Links:
Jystrup-net.dk
Jystrup IF
Søholmscenen
Landsbyforum
Naturskattejagten
Kommunen
Ringsted Nu
Dit Ringsted
Facebook:
Søholmhus
Jystrup
Jystrup Net
Flygtningevenner
Gaudi-Galleriet

Landsbyforeningen for Jystrup og omegn regnskab 2010

[ Regnskab - Detaljer - Bilag ]

Regnskab
 Kr.
Drift
 
Indtægter
Kontingenter -100,00
Indtægter i alt -100,00
 
Omkostninger
Gebyrer 2.314,50
Aktiviteter 10.772,60
Omkostninger i alt 13.087,10
Driftsresultat 12.987,10
 
Status
 
Aktiver
Danske Bank forenings giro 
Danske bank konto 48.634,87
Kassebeholdning 
Aktiver i alt 48.634,87
 
Passiver
Skyldige omkostninger -4.089,00
Egenkapital -57.532,97
Årets resultat 12.987,10
Passiver i alt -48.634,87
 
Balance