Landsbyforeningen
for Jystrup
og omegn
Forside
Helhedsplan
Affaldsplads
Om foreningen
Generalforsamling
Ind-/udmeldelse
Nyhedsmailliste
Regnskab
Bestyrelsen
Vedtægter
Arkiv

Links:
Jystrup-net.dk
Jystrup IF
Søholmscenen
Landsbyforum
Naturskattejagten
Kommunen
Ringsted Nu
Dit Ringsted
Facebook:
Søholmhus
Jystrup
Jystrup Net
Flygtningevenner
Gaudi-Galleriet

Landsbyforeningen for Jystrup og omegn regnskab 2012

[ Regnskab - Detaljer - Bilag ]

Regnskab
 Kr.
Drift
 
Indtægter
Renter -4,95
Indtægter i alt -4,95
 
Omkostninger
Gebyrer 880,00
Omkostninger i alt 880,00
Driftsresultat 875,05
 
Status
 
Aktiver
Danske bank konto 49.425,95
Aktiver i alt 49.425,95
 
Passiver
Skyldige omkostninger primo 89,00
Udlæg 
Blomstrende Landsby -25.318,04
Forårsfesten -15.058,97
Egenkapital -10.012,99
Årets resultat 875,05
Passiver i alt -49.425,95

 Kr.
Blomstrende landsby
 
Drift
 
Omkostninger
Aktiviteter 13.781,96
Kontingent 1.875,00
Omkostninger i alt 15.656,96
Driftsresultat 15.656,96
 
Status
 
Aktiver
Tilgode 25.318,04
Aktiver i alt 25.318,04
 
Passiver
Blomstrende Landsby primo -40.975,00
Årets resultat 15.656,96
Til rådighed -25.318,04
Passiver i alt -25.318,04

 Kr.
Forårsfesten
 
Drift
 
Indtægter -44.500,00
Indtægter i alt -44.500,00
 
Omkostninger
Aktiviteter 29.441,03
Omkostninger i alt 29.441,03
Driftsresultat -15.058,97
 
Status
 
Aktiver
Tilgode 15.058,97
Aktiver i alt 15.058,97
 
Passiver
Til rådighed -15.058,97
Passiver i alt -15.058,97
 
Balance