Landsbyforeningen
for Jystrup
og omegn
Forside
Helhedsplan
Affaldsplads
Om foreningen
Generalforsamling
Ind-/udmeldelse
Nyhedsmailliste
Regnskab
Bestyrelsen
Vedtægter
Arkiv

Links:
Jystrup-net.dk
Jystrup IF
Søholmscenen
Landsbyforum
Naturskattejagten
Kommunen
Ringsted Nu
Dit Ringsted
Facebook:
Søholmhus
Jystrup
Jystrup Net
Flygtningevenner
Gaudi-Galleriet

Landsbyforeningen for Jystrup og omegn regnskab 2013

[ Regnskab - Detaljer - Bilag ]

Regnskab
 Kr.
Drift
 
Indtægter
Kontingenter -200,00
Tilskud -33.130,05
Indtægter i alt -33.330,05
 
Omkostninger
Gebyrer 2.582,00
Aktiviteter 39.898,46
Omkostninger i alt 42.480,46
 
Driftsresultat (underskud) 9.150,41
 
Status
 
Aktiver
Danske bank konto 
Merkur konto 25.485,94
Aktiver i alt 25.485,94
 
Passiver
Skyldige omkostninger -211,00
Egenkapital primo -34.425,35
Årets resultat (underskud) 9.150,41
Passiver i alt -25.485,94
 
Balance