Landsbyforeningen for Jystrup og omegn regnskab 2014

[ Regnskab - Detaljer - Bilag ]

Regnskab
 Kr.
Drift
 
Indtægter
Kontingenter -200,00
Indtægter i alt -200,00
 
Omkostninger
Gebyrer 301,00
Aktiviteter 15.645,48
Omkostninger i alt 15.946,48
 
Driftsresultat (underskud) 15.746,48
 
Status
 
Aktiver
Merkur konto 16.524,69
Aktiver i alt 16.524,69
 
Passiver
Kreditorer -6.996,23
Egenkapital primo -25.274,94
Årets resultat (underskud) 15.746,48
Egenkapital ultimo -9.528,46
Passiver i alt -16.524,69
 
Balance