Landsbyforeningen for Jystrup og omegn regnskab 2015

[ Regnskab - Detaljer - Bilag ]

Detaljer
KontoDato/kontiBilag TekstKr.
1 Drift
11  
12 Indtægter
13 Kontingenter
132015-08-04136Fam. Bremer -200,00
13I altKontingenter -200,00
14 Tilskud
161*Indtægter i alt -200,00
2  
21 Omkostninger
23 Gebyrer
232015-04-01136Netbank gebyr 75,00
232015-06-30136Netbank gebyr 76,00
232015-09-30136Netbank gebyr 75,00
23I altGebyrer 226,00
24 Aktiviteter
242015-01-29 Leje Mejeriet generalforsamling 300,00
242015-07-27 Oplevelsesstien 50,00
242015-12-31 Afrunding 0,01
24I altAktiviteter 350,01
272*Omkostninger i alt 576,01
28  
291* 2*Driftsresultat (underskud) 376,01
3  
31 Status
32  
33 Aktiver
35 Bank
352015-01-01136Primo 16.524,69
352015-04-01136Netbank gebyr -75,00
352015-06-30136Netbank gebyr -76,00
352015-07-27 Oplevelsesstien -50,00
352015-08-04136Fam. Bremer 200,00
352015-09-30136Netbank gebyr -75,00
352015-12-31 Afrunding -0,01
35I altBank 16.448,68
373*Aktiver i alt 16.448,68
4  
41 Passiver
42 Kreditorer
422015-01-01 Søholmscenen -1.712,85
422015-01-01 Tommy -5.283,38
422015-01-29 Leje Mejeriet generalforsamling -300,00
42I altKreditorer -7.296,23
44  
47 Egenkapital primo
472015-01-01136Egenkapital primo -9.528,46
47I altEgenkapital primo -9.528,46
481* 2*Årets resultat (underskud) 376,01
4811* 2* 47*Egenkapital ultimo -9.152,45
491* 2* 4*Passiver i alt -16.448,68
50  
99*Balance