Landsbyforeningen for Jystrup og omegn regnskab 2015

[ Regnskab - Detaljer - Bilag ]

Regnskab
 Kr.
Drift
 
Indtægter
Kontingenter -200,00
Indtægter i alt -200,00
 
Omkostninger
Gebyrer 226,00
Aktiviteter 350,01
Omkostninger i alt 576,01
 
Driftsresultat (underskud) 376,01
 
Status
 
Aktiver
Bank 16.448,68
Aktiver i alt 16.448,68
 
Passiver
Kreditorer -7.296,23
Egenkapital primo -9.528,46
Årets resultat (underskud) 376,01
Egenkapital ultimo -9.152,45
Passiver i alt -16.448,68
 
Balance