Landsbyforeningen for Jystrup og omegn regnskab 2016

[ Regnskab - Detaljer - Bilag ]

Detaljer
KontoDato/kontiBilag TekstKr.
1 Drift
11  
12 Indtægter
13 Kontingenter
14 Tilskud
142016-03-29137Tilskud til Jystrup hæfte -9.912,50
14I altTilskud -9.912,50
161*Indtægter i alt -9.912,50
2  
21 Omkostninger
23 Gebyrer
232016-12-29137Netbank gebyr 100,00
23I altGebyrer 100,00
24 Aktiviteter
242016-03-18139Generalforsamling udlæg Leif 91,25
242016-10-26137Oplevelsesstien 100,00
24I altAktiviteter 191,25
272*Omkostninger i alt 291,25
28  
291* 2*Driftsresultat (overskud) -9.621,25
3  
31 Status
32  
33 Aktiver
35 Bank
352016-01-01138Primo 16.448,68
352016-01-25137Søholmscenen -2.012,85
352016-01-25137Tommy -5.283,38
352016-03-18139Generalforsamling udlæg Leif -91,25
352016-03-29137Tilskud til Jystrup hæfte 9.912,50
352016-10-26137Oplevelsesstien -100,00
352016-12-29137Netbank gebyr -100,00
35I altBank 18.773,70
373*Aktiver i alt 18.773,70
4  
41 Passiver
42 Kreditorer
422016-01-01138Primo -7.296,23
422016-01-25137Søholmscenen 2.012,85
422016-01-25137Tommy 5.283,38
42I altKreditorer 
44  
47 Egenkapital primo
472016-01-01138Egenkapital primo -9.152,45
47I altEgenkapital primo -9.152,45
481* 2*Årets resultat (overskud) -9.621,25
4811* 2* 47*Egenkapital ultimo -18.773,70
491* 2* 4*Passiver i alt -18.773,70
50  
99*Balance