Landsbyforeningen for Jystrup og omegn regnskab 2016

[ Regnskab - Detaljer - Bilag ]

Regnskab
 Kr.
Drift
 
Indtægter
Tilskud -9.912,50
Indtægter i alt -9.912,50
 
Omkostninger
Gebyrer 100,00
Aktiviteter 191,25
Omkostninger i alt 291,25
 
Driftsresultat (overskud) -9.621,25
 
Status
 
Aktiver
Bank 18.773,70
Aktiver i alt 18.773,70
 
Passiver
Kreditorer 
Egenkapital primo -9.152,45
Årets resultat (overskud) -9.621,25
Egenkapital ultimo -18.773,70
Passiver i alt -18.773,70
 
Balance