Landsbyforeningen
for Jystrup
og omegn
Forside
Helhedsplan
Affaldsplads
Om foreningen
Generalforsamling
Ind-/udmeldelse
Nyhedsmailliste
Regnskab
Bestyrelsen
Vedtægter
Arkiv

Links:
Jystrup-net.dk
Jystrup IF
Søholmscenen
Landsbyforum
Naturskattejagten
Kommunen
Ringsted Nu
Dit Ringsted
Facebook:
Søholmhus
Jystrup
Jystrup Net
Flygtningevenner
Gaudi-Galleriet

Landsbyforeningen for Jystrup og omegn regnskab 2017

[ Regnskab - Detaljer - Bilag ]

Regnskab
 Kr.
Drift
 
Indtægter
Indtægter i alt 
 
Omkostninger
Gebyrer 180,00
Omkostninger i alt 180,00
 
Driftsresultat (underskud) 180,00
 
Status
 
Aktiver
Bank 24.593,70
Aktiver i alt 24.593,70
 
Passiver
Kreditorer -6.000,00
Egenkapital primo -18.773,70
Årets resultat (underskud) 180,00
Egenkapital ultimo -18.593,70
Passiver i alt -24.593,70
 
Balance