Landsbyforeningen
for Jystrup
og omegn
Forside
Helhedsplan
Affaldsplads
Om foreningen
Generalforsamling
Ind-/udmeldelse
Nyhedsmailliste
Regnskab
Bestyrelsen
Vedtægter
Arkiv

Links:
Jystrup-net.dk
Jystrup IF
Søholmscenen
Landsbyforum
Naturskattejagten
Kommunen
Ringsted Nu
Dit Ringsted
Facebook:
Søholmhus
Jystrup
Jystrup Net
Flygtningevenner
Gaudi-Galleriet

Landsbyforeningen for Jystrup og omegn regnskab 2018 første del

[ Regnskab - Detaljer - Bilag ]

Regnskab
 Kr.
Drift
 
Indtægter
Indtægter i alt 
 
Omkostninger
Aktiviteter 2.662,45
Omkostninger i alt 2.662,45
 
Driftsresultat (underskud) 2.662,45
 
Status
 
Aktiver
Bank 15.931,25
Aktiver i alt 15.931,25
 
Passiver
Kreditorer 
Egenkapital primo -18.593,70
Årets resultat (underskud) 2.662,45
Egenkapital ultimo -15.931,25
Passiver i alt -15.931,25
 
Balance